Burg. v. Dijkesingel 68
2809 RD Gouda (Westergouwe)

ICT Nulmeting

Een ICT nulmeting (vooropname, risico inventarisatie, quickscan) is om te bepalen of uw installatie de huidige belasting aankan en/of een eventuele uitbreiding van de installatie mogelijk is. Een nulmeting wordt ook wel een vooropname of conditiemeting genoemd.

Redenen om een nulmeting uit te voeren: Een inspectie kunt u om verschillende redenen uit laten voeren. De belangrijkste is: de kwaliteit van het eindresultaat borgen. Maar ook voor een eerste inventarisatie of nulmeting kan het belangrijk zijn een inspectie uit te laten voeren. Voor al onze onderzoeken geldt: onze accreditatie en jarenlange ervaring geeft u de zekerheid van een onafhankelijk, betrouwbaar oordeel.

ICT nulmeting: De nulmeting geeft een compleet en helder beeld van de status van uw ICT netwerkinfrastructuur en organisatie op dit moment. U krijgt handvatten aangereikt waarna besluitvorming kan plaatsvinden op het gebied van het verander- en verbetertraject. Hierdoor wordt het mogelijk de dienstverlening aan de gebruikers naar een hoger niveau te tillen. Kijk hier om uw kantoornetwerk te laten inspecteren.

Elektrotechnische nulmeting: Denk hierbij aan elektrische veiligheid van elektrische installaties, toegekende stromen, elektrische leidingen, veiligheid op de werkplek. Als elektrotechnisch installateur hebben wij een zeer uitgebreide ervaring in het inspecteren van elektrotechnische installaties, zodat snel en betrouwbaar een eventuele gevaarlijke situaties aan het licht wordt gebracht. Hierdoor kunnen problemen en eventueel productieverlies voortijdig voorkomen worden. Kijk hier om uw meterkast te laten inspecteren en keuren.

Het resultaat en adviesrapport. De nulmeting wordt vastgelegd in een rapportage waarin VESA aanbevelingen doet ter optimalisatie.